Drop set - Din personliga tränare

Drop-sets

 

 

 

 

Drop-sets  

 

Drop sets is a training method based on starting with a weight that is  around 75-85% of a RM (may vary depending on exercising or literature), run  as many as you can and then reduce the weight when you do not have the energy to perform more reps so  one to fortsättta to perform the exercise. This uprepas 2-5 times and usually  usually stop at a weight of less than 25% of the RM.  The aim has been anaerobic endurance and muscle growth (Goto et al 2004;  Masuda et al 1999). Training design has been popular, but many believe now  the rest-pause, or similar arrangement will have better effect. This remains to be  see.  Read about TUT (Time-under-tension) and the article on sets and volume of  träningslära.se to create a deeper understanding of how to think  When creating this type of set up.  The method is considered to be very strenuous and should be implemented in the machine (leg press  electricity. etc.) to the provider will not be hurt or losing too much  technique

SWEDISH:

 

Drop-sets är en träningsmetod som bygger på att starta med en vikt som ligger
runt 75-85 % av ett RM (kan variera beroende på tränande eller litteratur), köra
så många man kan och sedan minska vikten när man inte orkar utföra fler reps så
att man kan fortsättta att utföra övningen. Detta uprepas 2-5 ggr och brukar
oftast sluta på en vikt som understiger 25 % av ett RM.


Syftet har varit anaerob uthållighet och muskeltillväxt (Goto et al 2004,
Masuda et al 1999). Träningsutförandet har varit populärt men många menar nu på
att rest-pause eller liknande upplägg ska ha bättre effekt. Detta återstår att
se.
Läs gärna om TUT (time-under-tension) och artikeln om set och volym från
träningslära.se  för att skapa en djupare uppfattning om hur man kan tänka
när man skapar den här typen av upplägg.


Metoden anses vara väldigt ansträngande och bör genomföras i maskin (benpress
el. dyl.) för att utföraren inte ska skada sig eller förlora för mycket
teknik.